SUMMARY Ã WARD ห้องคลอดมรณะ

READ ñ HORTICULTURETRADER.CO.UK Ë ภาคินัย

?ว้วีรกรรมอันหยาบช้ากำลังถูก ‘ใครสักคน’ ฉาบหน้าด้วยดวงตาใสซื่อหมออั้นได้เรียนรู้ว่าบางทีคนปากถือศีลกำลังซ่อนมีดดาบไว้ในมือหลายแง่หลากมุมของ ‘ความลับ’ กำลังรอการ ‘คลี่คลาย’ไม่ว่าผีหลอกคนคนหลอกผีหรือใครหลอกใครผลสุดท้าย ’ความตาย’จะมาคืนสนอ?.

FREE READ WARD ห้องคลอดมรณะ

WARD ห้องคลอดมรณะ‘ วันจองเวร’ เป็นเรื่องของเซ้นส์ในการมองเห็นวิญญาณของคนที่เกิดในวันต่างๆ แล้วต้องเข้าไปพัวพันกับความตาย‘WARD ห้องคลอดมรณะ’เป็นเรื่องของคนเกิดวันอาทิตย์ที่มักมีจิตสื่อสารกับคนท้องว่ากันว่าถ้าได้ใกล้สตรีมีครรภ์มักจะได้เห็น ‘วิญญาณ’รอบตัวเช?.

ภาคินัย Ë 1 SUMMARY

SUMMARY Ã WARD ห้องคลอดมรณะ ¹ [Read] ➳ WARD ห้องคลอดมรณะ By ภาคินัย – Horticulturetrader.co.uk ‘7 วันจองเวร’ เป็นเรื่องของเซ้นส์ในการมองเห็นวิญญาณของค??นเดียวกับ ‘หมออั้น’ นักศึกษาแพทย์ปี ที่มาฝึกงานบนวอร์ดสูตินารีเวชชายหนุ่มได้พบกับวิญญาณของหญิงสาวที่ชื่อว่า ‘เพชรพลับพลึง’การมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆ ทำให้เขาได้รับรู้ว่าเรื่องราวการตายของเธอไม่ใช่การ ‘ตกเลือด’ อย่างที่ใบมรณะบัตรแจ้ง?.